Windows 11-feil

Generell Feide

  • by

I tillegg kommer Feides nasjonale innloggingstjeneste og en eller flere digitale tjenester, lokale eller nasjonale. Figuren under viser hvordan de ulike komponentene i Feide henger sammen. Figuren er uavhengig av teknologivalg, og gir rom for lokale tilpasninger ut i fra hvilke løsninger skoleeier allerede har.… Read More »Generell Feide

Spørsmål Og Svar

  • by

Programmet skanner først datamaskinen, sender deretter resultatet til nettskyen, og gir så informasjon om eventuelle infeksjoner, med mulighet for sletting av virus som ble oppdaget. Vanligvis er det i programvaren som følger nettverkskortet hvor du kan stille inn på dette. Sjekk om det er huket… Read More »Spørsmål Og Svar